Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
23JUL2019

Kaj ogrevamo sredi poletja?

Trbovlje, 22. julija 2019 – Tudi v poletnem času imajo nekateri uporabniki komunalnih storitev na svojih računih postavke za ogrevanje. Te se nanašajo na ogrevanje tople vode ter priključno moč, ki se obračunava skozi vse leto.

Uporabniki komunalnih storitev, ki v okviru toplovoda ogrevajo svoje prostore ali sanitarno toplo vodo, tudi v poletnih mesecih plačujejo storitve ogrevanja.

Na računih za komunalne storitve so v tem času navedene naslednje postavke, ki se nanašajo na ogrevanje.

 

1. postavka STV 01 gosp.1.podsk. se nanaša na ogrevanje porabljene tople vode. Ta strošek se spreminja mesečno, glede na količino porabljene tople vode in porabljenih MWh za ogrevanje le-te.

 

2. postavka OGP 01 PM gosp.1.posk. se nanaša na priključno moč za ogrevanje prostorov. Ta strošek je fiksen, se plačuje v dvanajstinah in znesek je enakomerno razporejen skozi vse leto.

 

3. postavka STV 01 PM gosp.1.pods. se nanaša na priključno moč za ogrevanje sanitarne vode. Tudi ta strošek je fiksen in se skozi leto ne spreminja (razen seveda ob spremembi cene priključne moči).

 

Na položnicah pa v tem času ni postavke za količino porabljene toplote za ogrevanje prostorov, saj se slednje obračunava zgolj v času kurilne sezone, ko poteka dobava toplotne energije oz. ogrevanja prostorov.

 

 

 
Avtor: Komunala Trbovlje