Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
30MAY2014

Izgradnja SPTE3 na lokaciji toplarne Polaj

Zaradi optimalnejšega prilagajanja obratovanja proizvodnje toplote smo letu 2014 pristopili k postavitvi še ene naprave za soproizvodnjo toplotne in električne enrgije (SPTE 3).  Njena moč bo 1139 MW toplote in 999 MW elektrike. SPTE 3 naj bi obratovala s polno močjo vse leto. Nameščena bo na lokaciji toplarne Polaj in sicer na severni strani obstoječega objekta, kjer se bo dogradil prostor velikosti cca. 6m x 12m. Izvajalec del je RUDIS, d.o.o. iz Trbovelj. Planirani rok dokončanja del je september 2014, ko naj bi izvedli poizkusno obratovanje.

Avtor: WEB admin