Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
24APR2019

Cena grobnine v letu 2019

Trbovlje, 24. aprila 2019 - Z letošnjim letom se je na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Trbovlje, ki je bil sprejet v letu 2018, spremenila enotna cena grobnine na pokopališčih v občini Trbovlje, ki zdaj znaša 41,41 € z vključenim DDV.

Grobnina je cena, ki jo enkrat letno plačujejo najemniki grobnih parcel. Ceno grobnine sestavljajo vse storitve, ki jih koristijo najemniki grobov.
 
Grobnina vsebuje:

- najem in vzdrževanje pokopališkega objekta
- vzdrževanje pokopališkega parka
- vodenje katastra grobov
- razsvetljavo in letno-zimsko vzdrževanje pokopaliških poti
- ločeno zbiranje in odvoz odpadkov
- obratovanje električnega vozila
- informacijski portal lokacij grobov
 
 
 
Komunala in občina od grobnin nimata nobenega dobička ampak zgolj delno pokrivata stroške vzdrževanja pokopališča. 
 
Avtor: Komunala Trbovlje