Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
25JUL2019

29. julij: dan, ko bomo porabili vse Zemljine vire

Trbovlje, 25. julija 2019 - V ponedeljek, 29. julija 2019, bomo obeležili dan prekoračitve Zemljinih virov. To je dan, ko bo človeštvo porabilo vse vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v letu dni. To mejo vsako leto prestopimo nekoliko bolj zgodaj.

Človeštvo vsako leto porabi več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v letu dni. Da bi v enem letu lahko obnovili vse vire, ki jih potrebujemo, bi človeštvo potrebovalo 1.75 Zemlje. To pomeni, da izčrpavamo naravne vire, kar se kaže v obliki krčenja gozdov, erozije tal, izgube biotske raznovrstnosti in kopičenja ogljikovega dioksida v ozračju. 
 
Posledice čutimo v obliki podnebnih sprememb in vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov. Ekološki odtis človeštva meri mednarodna organizacija Global Footprint Network.
 

Slovenija: dan prekoračenja svojih virov smo letos obeležili že 27. aprila

 

Dan prekoračenja človeških virov za Slovenijo je 27. april. To pomeni, da bi v primeru, da bi vse človeštvo živelo tako, kot živimo v Sloveniji, bi potrebovali več kot 3 Zemlje, saj bi že 27. aprila uporabili vse vire, ki jih Zemlja lahko v enem letu obnovi. 
 

Kaj lahko storimo?

 

S svojimi dejanji lahko vsak od nas prispeva k zmanjševanju svojega ekološkega odtisa. Nekaj namigov:
 
- Kupujemo lokalno pridelano hrano
- Če je možno, hrano pridelujemo sami
- Razumno in pozorno nakupujemo
- Sodelujemo pri prostovoljskih projektih skrbi za okolje (čistilne akcije …)
- Zmanjšujemo rabo plastičnih vrečk in plastičnih izdelkov za enkratno rabo
- Še uporabnih predmetov ne zavržemo ampak jih podarimo ali prodamo 
- Kadar je to mogoče, namesto avtomobilov uporabljamo javni potniški promet, se usedemo na kolo ali po opravkih odpravimo peš
- Trudimo se za zmanjševanje količin odloženih odpadkov
 

Tudi na Komunali Trbovlje prispevamo

 

Na Komunali Trbovlje se vsakodnevno srečujemo z velikimi količinami odpadkov, zato si prizadevamo, da sami, z lastnimi prizadevanji in ob sodelovanju vseh zaposlenih kar najmanj obremenjujemo naše okolje. Naši zaposleni pijejo vodo iz pipe, za katero ne uporabljajo plastenk ampak steklene kozarce, tisti, ki opravljajo terensko delo, pa vodo natočijo v svoje trajnostne steklenice. Prav tako dosledno ločujemo odpadke, si prizadevamo k ciljem brezpapirnega poslovanja ter ob načrtovanju investicij v opremo in stroje upoštevamo vidike trajnosti, da bi s svojim delovanjem kar najmanj vplivali na okolje. 

Naša zaveza pa je tudi sodelovanje s skupnostjo, saj si z intenzivnim ozaveščanjem in sodelovanjem z vsemi akterji družbenega življenja prizadevamo za višjo kakovost bivanja in trajnostni odnos do okolja. 
 
 
 

Vas zanima več?

 

Nekaj uporabnih povezav za tiste, ki vas zanima več o učinku, ki ga imamo ljudje na naš planet:
 
Avtor: Komunala Trbovlje