Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Odpadki in zbiralniki

KATERI ODPADKI SODIJO V DOLOČEN ZBIRALNIK?

Zbiralniki, ki so nameščeni v občini Trbovlje so opisani v brošuri�Kateri odpadki sodijo v določen zabojnik?. V ostalih občinah se lahko uporabljajo tudi drugi zbiralniki za zbiranje določenih odpadkov, saj tipi zbiralnikov niso zakonsko določeni.

V EU je pripravljen nov evropski standard, ki bo v bodoče tipiziral barve zbiralnikov za določene odpadke in navodila za njihovo zbiranje. V naslednjih letih bomo postopoma tipe in barve posod prilagodili temu standardu.

Ppomoč pri razporeditvi posameznega odpadka v pravilen zbiralnik je na tej spletni strani pod zavihkom ŽELITE VEĆ/Kam z odpadki.