Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Odpadki

Naše podjetje opravlja obvezno gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v občini Trbovlje. Javno službo odlaganja odpadkov pa opravlja družba CEROZ, d.o.o. – Center za ravnanje z odpadki Zasavje, ki je upravljavec regijskega odlagališča na Uničnem v občini Hrastnik.

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov oz. ostalih odpadkov, bioloških odpadkov in embalaže "od vrat do vrat" opravljamo s tremi specialnimi vozili za odvoz odpadkov. Kontejnerske odvoze po naročilu in zbiranje embalažnih odpadkov na ekoloških otokih pa izvajamo z dvema samonakladalnikoma s hidravličnim dvigalom.

Zabojniki