Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Trenutno veljavni ceniki - Osnovne komunalne dejavnosti

1 Jan 2019

Cenik - osnovne komunalne dejavnosti

Vodovod (velja od 01.01.2019)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
VODA m3 0,6499 € 9,5 % 0,7116 €
OGREVANA VODA m3 0,6499 € 9,5 % 0,7116 €
VODA OMREŽNINA DN13 3,6703 € 9,5 % 4,019 €
 
Kanalizacija (velja od 01.01.2019)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
ODVAJANJE ODPADNE VODE m3 0,2832 € 9,5 % 0,3101 €
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,7477 € 9,5 % 3,0087 €
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,7551 € 9,5 % 0,8268 €
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA DN13 2,9021 € 9,5 % 3,1778 €
 
Snaga (velja od 01.01.2019)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1428 € 9,5 % 0,1564 €
ODPADKI MKO ZBIRANJE IN ODVOZ INFRASTRUKTURA kg 0,0016 € 9,5 % 0,0018 €
ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ kg 0,1297 € 9,5 % 0,142 €
ODPADKI BIO INFRASTRUKTURA kg 0,0012 € 9,5 % 0,0013 €
 
(velja od 01.01.2019)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE x 158,9492 € 9,5 % 174,0494 €