Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Termostatski ventili

V bivalnih in delovnih prostorih želimo imeti določeno temperaturo, ki je odvisna od aktivnostih, ki jih v prostorih izvajamo. Sama centralna regulacija temperature ne zagotavlja doseganja želenih temperatur v vseh prostorih, še posebej če ogrevalni sistem ni res natančno projektiran in izveden, zato je potrebna lokalna regulacija na ogrevalih.

Regulacija ogrevanja prostov z ročnimi ventili na ogrevalih je zelo groba in z vidika energijske učinkovitosti slaba. V večini evropskih držav so že sprejeli predpise, ki nalagajo porabnikom obvezno vgradnjo termostatskih ventilov. Investicija v ta ukrep učinkovite rabe energije se zelo hitro povrne, saj so doseženi prihranki energije do 15%.

Naloga lokalne regulacije je, da prilagaja delovanje naprav za ogrevanje tako, da lahko tudi toploto notranjih virov izkoristimo za ogrevanje prostora. Znano je, da za 1° C višja temperatura v prostoru poveča rabo energije za 5 do 7 %.

Več informacij o termostatskih ventilih lahko preberete v članku termostatski ventili.