Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Akontativno plačevanje

Akontativni način plačevanja ogrevanja

Našim odjemalcem toplotne energije oz. porabnikom te naše storitve ponujamo možnost akontativnega plačevanja ogrevanja skozi celo leto. Tako lahko breme visokih zneskov v ogrevalni sezoni porazdelijo na celo leto. Tako na nek način pomagamo tistim, ki jih visoki zneski v ogrevalni sezoni najbolj bremenijo.

Sam princip izračuna temelji na povprečju porab zadnjih treh ogrevalnih sezon. Dobljeni znesek porabe po posamezni stanovanjski enoti nato razdelimo na desetine in dobimo povprečno mesečno porabo. Dva meseca (maj in junij) sta poračunska, tako, da v primeru povišanja oz. znižanja cen oziroma ekstremno nizkih temperatur in višjih porab lahko v teh dveh mesecih poračunamo nastale razlike.

Za omenjeni način plačevanja se lahko odloči vsak odjemalec, ki je lastnik stanovanjske enote. Postopek pa je naslednji:

  • Konec kurilne sezone – maja ali junija uporabnik pride v naše podjetje, kjer mu v informacijski pisarni izračunamo njegovo triletno povprečje in znesek akontacije.
  • V primeru, da se uporabnik odloči za ta način plačevanja, podpiše aneks k pogodbi za ogrevanje, ter odpre trajnik za plačilo komunalnih storitev.
  • Plačevanje se začne z mesecem julijem.