Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Pitna voda

Naše podjetje upravlja Javni vodovod Trbovlje, ki ga gradi več vej vodovoda. Te s pitno vodo oskrbujejo skupno 17.300 prebivalcev.

Prva veja se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja Mitovšek in treh vrtin ob Savi. Preko vmesnih črpališč doteka voda v večji del Trbovelj. Druga veja se oskrbuje z izviri nad Klekom in z vrtino na Sveti planin. Ta voda gravitacijsko doteka na Sveto planino, v Klek, Prapreče in del osrednjega dela Trbovelj. Gravitacijski izviri tretje veje so v Knezdolu in oskrbujejo zgornji del mesta. Vse tri veje vodovoda so med seboj povezane in ob pomanjkanju vode v enem delu, se ta nadomesti z vodo iz drugega dela. Povsem ločena od tega sistema je le četrta veja Retje, ki oskrbuje naselje z istim imenom.

V občini Trbovlje delujeta tudi vaška vodovoda Dobovec in Čeče, ki sta v upravljanju krajevnih skupnosti. Ostali prebivalci občine se oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij