Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Trenutno veljavni ceniki - Toplotna energija

1 Dec 2018

Cenik - toplotna energija

Obračun po števcu - variabilni stroški (velja od 01.10.2019)
postavka enota cena ddv 22,0% cena z ddv
OGP 01 gosp.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 01 gosp.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 01 gosp.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 02 ind.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 02 ind.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 02 ind.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 03 posl.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 03 posl.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
OGP 03 posl.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 01 gosp.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 01 gosp.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 01 gosp.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 02 ind.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 02 ind.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 02 ind.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 03 posl.1.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 03 posl.2.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
STV 03 posl.3.podsk. MWh 52,588 € 11,5694 € 64,1574 €
 
Priključna moč - fiksni stroški (velja od 01.12.2018)
postavka enota cena ddv 22,0% cena z ddv
OGP 02 PM ind.3.podsk. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 01 PM gosp.1.pods MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 01 PM gosp.2.pods MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 01 PM gosp.3.pods MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 02 PM ind.1.podsk. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 02 PM ind.2.podsk. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 03 PM posl.1.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 03 PM posl.2.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
OGP 03 PM posl.3.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 01 PM gosp.1.pods. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 01 PM gosp.2.pods. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 01 PM gosp.3.pods. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 02 PM ind.1.podsk. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 02 PM ind.2.podsk. MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 02 PM ind.3.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 03 PM posl.1.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 03 PM posl.2.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €
STV 03 PM posl.3.podsk MW 1989,0515 € 437,5913 € 2426,6428 €