Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Trenutno veljavni ceniki - Ostale dejavnosti

1 Jan 2019

Cenik - ostale dejavnosti

Snaga (velja od 01.01.2014)
postavka enota cena ddv 9,5% cena z ddv
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 16 € 1,52 € 17,52 €
Vrečke za komunalne odpadke (120 litrov) kos 3,0324 € 0,2881 € 3,3205 €
Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL m3 21,0375 € 1,9986 € 23,0361 €
Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 25,245 € 2,3983 € 27,6433 €
Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 25,2705 € 2,4007 € 27,6712 €
Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 21,0375 € 1,9986 € 23,0361 €
Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 17,7125 € 1,6827 € 19,3952 €
 
Kanalizacija (velja od 01.07.2015)
postavka enota cena ddv 9,5% cena z ddv
ČIŠČENJE GREZNICE m3 17,825 € 1,6934 € 19,5184 €
ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 17,825 € 1,6934 € 19,5184 €
Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,0375 € 1,2386 € 14,2761 €
Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,2969 € 1,5482 € 17,8451 €
Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,2969 € 1,5482 € 17,8451 €
Čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom h 62,886 € 5,9742 € 68,8602 €
Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 26,7 € 2,5365 € 29,2365 €
 
Pogrebna in pokopališka dejavnost (velja od 01.01.2019)
postavka enota cena ddv 22,0% cena z ddv
GROBNINA gr/leto 33,9373 € 7,4662 € 41,4035 €