Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Trenutno veljavni ceniki - Ostale dejavnosti

1 Dec 2019

Cenik - ostale dejavnosti

Snaga (velja od 01.01.2014)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
PREVZEM KOSOVNIH ODPADKOV IN VEJ t 16 € 9,5 % 17,52 €
VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (120 LITROV) kos 3,0324 € 9,5 % 3,3205 €
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA m3 21,0375 € 9,5 % 23,0361 €
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-INERTNI MATERIAL izven Trbovelj m3 25,245 € 9,5 % 27,6433 €
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI m3 25,2705 € 9,5 % 27,6712 €
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-KOSOVNI ODPADKI m3 21,0375 € 9,5 % 23,0361 €
POSTAVITEV IN ODVOZ KONTEJNERJA-Postavitev in odvoz kontejnerja-LOČENO ZBRANI ODPADKI m3 17,7125 € 9,5 % 19,3952 €
 
Kanalizacija (velja od 01.07.2015)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
ČIŠČENJE GREZNICE m3 17,825 € 9,5 % 19,5184 €
ČIŠČENJE GREZNICE-ČIŠČENJE MAŠČOBNIKA m3 17,825 € 9,5 % 19,5184 €
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalija na CČN Trbovlje-ostali m3 13,0375 € 9,5 % 14,2761 €
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-kemični WC m3 16,2969 € 9,5 % 17,8451 €
ČIŠČENJE FEKALIJ NA ČISTILNI NAPRAVI-Čiščenje fekalij na CČN Trbovlje-izcedne vode m3 16,2969 € 9,5 % 17,8451 €
ČIŠČENJE IN IZPIRANJE KANALIZACIJE POD PRITISKOM h 62,886 € 9,5 % 68,8602 €
PREMIK NA DELOVNO LOKACIJO-Premik na delovno lokacijo - Trbovlje kom 26,7 € 9,5 % 29,2365 €
 
Pogrebna in pokopališka dejavnost (velja od 01.12.2019)
postavka enota cena dav. stopnja cena z ddv
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP x 73,14 € 9,5 % 80,0883 €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-popoldansko delo x 95,082 € 9,5 % 104,1148 €
POGREBNO MOŠTVO, KLASIČEN POKOP-sob.ned.praz. x 109,71 € 9,5 % 120,1325 €
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP x 36,57 € 9,5 % 40,0442 €
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-popoldansko delo x 47,541 € 9,5 % 52,0574 €
POGREBNO MOŠTVO, ŽARNI POKOP,POSIP-sob.ned.praz x 54,855 € 9,5 % 60,0662 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA x 138,27 € 9,5 % 151,4057 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-popoldansko delo x 179,751 € 9,5 % 196,8273 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 207,405 € 9,5 % 227,1085 €
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB x 134,09 € 9,5 % 146,8286 €
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-popoldansko delo x 174,317 € 9,5 % 190,8771 €
PRVA UREDITEV KLASIČNI GROB-sob.ned.praz. x 201,135 € 9,5 % 220,2428 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA x 84,05 € 9,5 % 92,0348 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-popoldansko delo x 109,265 € 9,5 % 119,6452 €
PRVA UREDITEV NOVEGA KLASIČNEGA OTROŠKEGA GROBA-sob.ned.praz. x 126,075 € 9,5 % 138,0521 €
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA x 110,12 € 9,5 % 120,5814 €
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-popoldansko delo x 143,156 € 9,5 % 156,7558 €
PRVA UREDITEV NOVEGA ŽARNEGA TALNEGA GROBA-sob.ned.praz. x 165,18 € 9,5 % 180,8721 €
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB x 73,14 € 9,5 % 80,0883 €
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-popoldansko delo x 95,082 € 9,5 % 104,1148 €
PRVA UREDITEV ŽARNI TALNI GROB-sob.ned.praz. x 109,71 € 9,5 % 120,1325 €
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB x 36,57 € 9,5 % 40,0442 €
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-popoldansko delo x 47,541 € 9,5 % 52,0574 €
PRVA UREDITEV ŽARNI STENSKI GROB-sob.ned.praz, x 54,855 € 9,5 % 60,0662 €
PRIJAVA POGREBA x 14,57 € 9,5 % 15,9542 €
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA x 21,96 € 9,5 % 24,0462 €
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-popoldansko delo x 28,548 € 9,5 % 31,2601 €
PRIJAVA IN ORGANIZACIJA POGREBA-sob.ned.praz. x 32,94 € 9,5 % 36,0693 €
PRIJAVA UPEPELITVE x 6,1 € 22 % 7,442 €
PRIJAVA UPEPELITVE-popoldansko delo x 7,93 € 22 % 9,6746 €
PRIJAVA UPEPELITVE-sob.ned.praz x 9,15 € 22 % 11,163 €
DVIG ŽARE x 6,1 € 22 % 7,442 €
DVIG ŽARE-popoldansko delo x 7,93 € 22 % 9,6746 €
DVIG ŽARE-sob.ned.praz. x 9,15 € 22 % 11,163 €
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI x 24,38 € 9,5 % 26,6961 €
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-popoldansko delo x 31,694 € 9,5 % 34,7049 €
ODKRIVANJE GROBA TALNI ŽARNI-sob.ned.praz. x 36,57 € 9,5 % 40,0442 €
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI x 12,19 € 9,5 % 13,3481 €
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-popoldansko delo x 15,847 € 9,5 % 17,3525 €
ODKRIVANJE GROBA STENSKI ŽARNI-sob.ned.praz. x 18,285 € 9,5 % 20,0221 €
NAMESTITEV CVETJA x 24,38 € 9,5 % 26,6961 €
NAMESTITEV CVETJA-popoldansko delo x 31,694 € 9,5 % 34,7049 €
NAMESTITEV CVETJA-sob.ned.praz. x 36,57 € 9,5 % 40,0442 €
DELO S POKOJNIKOM 1 x 36,57 € 9,5 % 40,0442 €
DELO S POKOJNIKOM 1-popoldansko delo x 47,541 € 9,5 % 52,0574 €
DELO S POKOJNIKOM 1-sob.ned., praz., ponoči x 54,855 € 9,5 % 60,0662 €
DELO S POKOJNIKOM 2 x 24,48 € 9,5 % 26,8056 €
DELO S POKOJNIKOM 2-popoldansko delo x 31,824 € 9,5 % 34,8473 €
DELO S POKOJNIKOM 2-sob.ned.praz.,ponoči x 36,72 € 9,5 % 40,2084 €
PRIPRAVA MESTA ZA POSIP x 12,19 € 9,5 % 13,3481 €
TAPECIRANJE KRSTE x 6,1 € 9,5 % 6,6795 €
UPORABA ŽALNE VEŽICE dan 15,7 € 9,5 % 17,1915 €
ČIŠČENJE VEŽICE x 6,37 € 9,5 % 6,9752 €
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE x 28,02 € 9,5 % 30,6819 €
UPORABA PROSTORA ZA UREJANJE POKOJNIKOV x 39,75 € 9,5 % 43,5263 €
UPORABA IN ČIŠČENJE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE x 18,22 € 9,5 % 19,9509 €
DIGITALNA PARTA dan 4 € 9,5 % 4,38 €
DIGITALNA PARTA-digitalna parta z menjavo slik dan 7,5 € 9,5 % 8,2125 €
PREDVAJANJE GLASBE x 16,88 € 9,5 % 18,4836 €
IZDAJA SOGLASIJ x 14,57 € 9,5 % 15,9542 €
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM x 0,66 € 9,5 % 0,7227 €
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-popoldansko delo x 0,825 € 9,5 % 0,9034 €
POGREBNO VOZILO Z VOZNIKOM-sob.ned.praz.,ponoči x 0,891 € 9,5 % 0,9756 €
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648 x 29,6 € 22 % 36,112 €
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-popoldansko delo x 37 € 22 % 45,14 €
ELEKTRIČNO VOZILO PV 648-sob.ned.praz, x 39,96 € 22 % 48,7512 €
POKOPALIŠKA UREDITEV KLASIČ.GROB x 287,19 € 9,5 % 314,4731 €
POKOPALIŠKA UREDITEV OTROŠKI GROB x 146,22 € 9,5 % 160,1109 €
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB x 119,35 € 9,5 % 130,6883 €
POKOPALIŠKA UREDITEV ŽARNI GROB KASETNI x 24,38 € 9,5 % 26,6961 €
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD h 9,5427 € 9,5 % 10,4493 €
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 12,4056 € 9,5 % 13,5841 €
POLKVALIFICIRANI (PK) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 14,3141 € 9,5 % 15,6739 €
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 11,9543 € 9,5 % 13,09 €
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 15,5406 € 9,5 % 17,017 €
KVALIFICIRANI (KV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 17,9315 € 9,5 % 19,635 €
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD h 13,869 € 9,5 % 15,1866 €
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 18,0297 € 9,5 % 19,7425 €
VISOKOKVALIFICIRANI (VKV) DELAVEC - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 20,8035 € 9,5 % 22,7798 €
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD h 14,8109 € 9,5 % 16,2179 €
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-popoldansko delo h 19,2542 € 9,5 % 21,0833 €
VODJA, DELOVODJA - POG. ZAVOD-sob.ned.praz. h 22,2164 € 9,5 % 24,327 €
POGREBNI DELAVEC h 12,19 € 9,5 % 13,3481 €
POGREBNI DELAVEC-popoldansko delo h 15,847 € 9,5 % 17,3525 €
POGREBNI DELAVEC-sob.ned.praz. h 18,285 € 9,5 % 20,0221 €
IZDELAVA IN NAM. NAPISNE PLOŠČE NA SKUPNO OBELEŽJE x 48,9 € 22 % 59,658 €
GRAVIRANJE ZNAKOV VIŠ.25 MM Z BARV.V BELI BARVI x 4,76 € 22 % 5,8072 €
GROBNINA gr/leto 33,9373 € 22 % 41,4035 €
GROBNINA-grobnina-skupno obeležje gr/leto 22,0593 € 22 % 26,9123 €